package nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

package nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm package giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của package.

Từ điển Anh Việt

 • package

  /'pækidʤ/

  * danh từ

  gói đồ; kiện hàng; hộp để đóng hàng

  sự đóng gói hàng

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chương trình quảng cáo hoàn chỉnh (trên đài truyền thanh, đài truyền hình)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) món

  that girl is a pretty package: cô ả kia là một món xinh

  * ngoại động từ

  đóng gói, đóng kiện, xếp vào bao bì

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) trình bày và sản xuất bao bì cho (một thứ hàng)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kết hợp (gộp) (các bộ phận) thành một đơn vị

 • package

  (máy tính) khối

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • package

  * kinh tế

  bao bì

  bao gói

  bỏ bao

  bưu kiện

  đóng gói

  đóng kiện

  đóng thùng

  gói

  kiện

  mua trọn

  phí bao bì

  sự mua bao

  thiết kế và làm bao bì

  trình bày bao bì cho sản phẩm

  xếp bao bì

  xếp vào bao bì

  * kỹ thuật

  bó

  bộ

  bộ chương trình

  bó sợi

  gói

  khối

  ống sợi

  phí tổn đóng gói

  sự bao gói

  sự đóng bánh

  sự đóng gói

  sự khoanh vùng

  điện:

  bó (bit nối dữ liệu)

  chương trình chuyên dụng

  kiện hàng

  toán & tin:

  bộ phần mềm

  bó, gói

  dệt may:

  bọc sợi

  búp sợi

  cuộn sợi

  kiện (hàng sợi)

  xây dựng:

  gói thầu

  thiết bị đóng gói

Từ điển Anh Anh - Wordnet