unbox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

unbox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm unbox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của unbox.

Từ điển Anh Việt

 • unbox

  /'ʌn'bɔks/

  * ngoại động từ

  lấy trong hộp ra

  mở (thùng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • unbox

  remove from a box

  unbox the presents

  Antonyms: box