box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của box.

Từ điển Anh Việt

 • box

  /bɔks/

  * danh từ

  hộp, thùng, tráp, bao

  chỗ ngồi (của người đánh xe ngựa)

  lô (rạp hát); phòng nhỏ (khách sạn); ô (chuồng ngựa)

  chòi, điếm (canh)

  ghế (ở toà án, cho quan toà, nhân chứng...)

  tủ sắt, két sắt (để bạc); ông, hộp (bỏ tiền)

  to put in the box: bỏ ống

  quà (lễ giáng sinh)

  lều nhỏ, chỗ trú chân (của người đi săn)

  (kỹ thuật) hộp ống lót

  to be in the same box

  cùng chung một cảnh ngộ (với ai)

  to be in one's thinking box

  suy nghĩ chính chắn, thận trọng

  in a tight out box: lâm vào hoàn cảnh khó khăn

  to be in the wrong box: lâm vào hoàn cảnh khó xử

  * ngoại động từ

  bỏ vào hộp

  đệ (đơn) lên toà án

  ngăn riêng ra; nhốt riêng vào từng ô chuồng

  to box up

  nhốt vào chuông hẹp

  đóng kín vào hộp

  to box the compass

  (xem) compass

  * danh từ

  cái tát, cái bạt

  a box on the ear: cái bạt tai

  * động từ

  tát, bạt (tai...)

  to box someone's ears: bạt tai ai

  đánh quyền Anh

  * danh từ

  (thực vật học) cây hoàng dương

 • box

  (Tech) hộp

 • box

  hộp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • box

  * kinh tế

  bao

  đóng vào thùng

  giấy ký gửi chứng khoán

  hòm

  hộp

  két

  két nhỏ

  thùng

  tráp

  tủ nhỏ

  vô hộp

  vô thùng

  * kỹ thuật

  buồng nhỏ

  chậu

  đóng hộp

  hòm

  hòm khuôn

  hộp

  hộp bìa cứng

  hộp các tông

  hộp dao

  hộp giảm thanh

  hộp phân phối

  khoang

  khung

  khuôn

  lớp bọc vỏ bọc

  ngăn

  ngăn hộp

  ống lót

  vỏ bọc

  vỏ chụp

  điện:

  bạc lót, hộp ống lót

  xây dựng:

  bệ sửa chữa

  đóng thùng

  hộp (khóa)

  hộp giếng chìm

  hộp ống lót

  giao thông & vận tải:

  hòm thung

  hòm xe

  ngăn chuồng

  cơ khí & công trình:

  máng lót (ổ trục)

  mui ban đầu

  thùng nhỏ

  toán & tin:

  ô vuông

  ô tô:

  xe goòng (dưới lò)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • box

  a (usually rectangular) container; may have a lid

  he rummaged through a box of spare parts

  private area in a theater or grandstand where a small group can watch the performance

  the royal box was empty

  Synonyms: loge

  the quantity contained in a box

  he gave her a box of chocolates

  Synonyms: boxful

  a rectangular drawing

  the flowchart contained many boxes

  evergreen shrubs or small trees

  Synonyms: boxwood

  any one of several designated areas on a ball field where the batter or catcher or coaches are positioned

  the umpire warned the batter to stay in the batter's box

  the driver's seat on a coach

  an armed guard sat in the box with the driver

  Synonyms: box seat

  separate partitioned area in a public place for a few people

  the sentry stayed in his box to avoid the cold

  a blow with the hand (usually on the ear)

  I gave him a good box on the ear

  put into a box

  box the gift, please

  Synonyms: package

  Antonyms: unbox

  hit with the fist

  I'll box your ears!

  engage in a boxing match

  Similar:

  corner: a predicament from which a skillful or graceful escape is impossible

  his lying got him into a tight corner