john nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john.

Từ điển Anh Việt

  • john

    * danh từ

    nhà vệ sinh

Từ điển Anh Anh - Wordnet