johnny bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

johnny bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm johnny bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của johnny bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • johnny bar

    * kinh tế

    then chắn ngừa