johnnycake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

johnnycake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm johnnycake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của johnnycake.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • johnnycake

    cornbread usually cooked pancake-style on a griddle (chiefly New England)

    Synonyms: johnny cake, journey cake

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).