john dory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john dory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john dory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john dory.

Từ điển Anh Việt

  • john dory

    /'dʤɔn'dɔ:ri/

    * danh từ

    (động vật học) cá dây

Từ điển Anh Anh - Wordnet