john donne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john donne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john donne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john donne.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john donne

    Similar:

    donne: English clergyman and metaphysical poet celebrated as a preacher (1572-1631)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).