john bull nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john bull nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john bull giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john bull.

Từ điển Anh Việt

 • john bull

  /'dʤɔn'bul/

  * danh từ

  Giôn Bun (người Anh điển hình; nước Anh nhân cách hoá)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • john bull

  Similar:

  limey: a man of English descent