john lyly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john lyly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john lyly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john lyly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john lyly

    Similar:

    lyly: English writer noted for his elaborate style (1554-1606)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).