john deere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john deere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john deere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john deere.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john deere

    Similar:

    deere: United States industrialist who manufactured plows suitable for working the prairie soil (1804-1886)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).