john keats nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john keats nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john keats giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john keats.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john keats

    Similar:

    keats: Englishman and romantic poet (1795-1821)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).