john mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john mill.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john mill

    Similar:

    mill: English philosopher and economist remembered for his interpretations of empiricism and utilitarianism (1806-1873)

    Synonyms: John Stuart Mill

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).