john glenn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john glenn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john glenn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john glenn.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john glenn

    Similar:

    glenn: made the first orbital rocket-powered flight by a United States astronaut in 1962; later in United States Senate (1921-)

    Synonyms: John Herschel Glenn Jr.

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).