john henry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john henry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john henry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john henry.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john henry

    hero of American folk tales; portrayed as an enormously strong black man who worked on the railroads and died from exhaustion after winning a contest with a steam drill

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).