john xxiii nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john xxiii nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john xxiii giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john xxiii.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john xxiii

    Italian pope from 1958 to 1963 who convoked the Second Vatican Council (1881-1963)

    Synonyms: Angelo Guiseppe Roncalli

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).