john bunyan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john bunyan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john bunyan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john bunyan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john bunyan

    Similar:

    bunyan: English preacher and author of an allegorical novel, Pilgrim's Progress (1628-1688)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).