johnsonese nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

johnsonese nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm johnsonese giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của johnsonese.

Từ điển Anh Việt

  • johnsonese

    * danh từ

    lối văn đăng đối