john speke nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john speke nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john speke giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john speke.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john speke

    Similar:

    speke: English explorer who with Sir Richard Burton was the first European to explore Lake Tanganyika; he also discovered Lake Victoria and named it (1827-1864)

    Synonyms: John Hanning Speke

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).