john muir nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

john muir nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm john muir giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của john muir.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • john muir

    Similar:

    muir: United States naturalist (born in England) who advocated the creation of national parks (1838-1914)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).