index word nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index word nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index word giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index word.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • index word

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  từ chỉ mục

  từ chỉ số

  điện tử & viễn thông:

  từ có chỉ số