index line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index line

    * kỹ thuật

    dòng chỉ số

    toán & tin:

    đường chỉ mục