index light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index light

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    đèn báo ánh sáng