index dial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index dial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index dial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index dial.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • index dial

  * kỹ thuật

  đĩa chia độ

  mặt số

  cơ khí & công trình:

  mâm chia độ