index volume nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index volume nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index volume giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index volume.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index volume

    * kinh tế

    bản chỉ dẫn tra cứu

    bản sách dẫn

    tập mục lục tra cứu