index tube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index tube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index tube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index tube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index tube

    * kỹ thuật

    đèn chỉ số