index of impact noise reduction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index of impact noise reduction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index of impact noise reduction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index of impact noise reduction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index of impact noise reduction

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    chỉ tiêu cách li tiếng ồn va đập