index number of wholesale prices nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

index number of wholesale prices nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm index number of wholesale prices giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của index number of wholesale prices.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • index number of wholesale prices

    * kinh tế

    chỉ số giá bán sỉ