foul nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foul nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foul giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foul.

Từ điển Anh Việt

 • foul

  /faul/

  * tính từ

  hôi hám, hôi thối

  a foul smell: mùi hôi thối

  bẩn thỉu, cáu bẩn

  a foul pipe: cái tẩu cáu bẩn

  ươn (cá)

  xấu, đáng ghét (thời tiết)

  xấu, tồi, thô tục, tục tĩu, thô lỗ

  foul motive: động cơ xấu

  foul talk: chuyện tục tĩu

  (từ lóng) gớm, tởm, kinh tởm

  nhiễm độc

  foul air: không khí nhiễm độc

  nhiều rêu; nhiều hà (đáy tàu)

  tắc nghẽn

  a foul gun-barrel: nòng súng bị tắc

  rối (dây thừng)

  trái luật, gian lận

  a foul blow: cú đấm trái luật

  foul game: trò chơi gian lận

  ngược (gió)

  (ngành in) nhiều lỗi

  a foul copy: bản in nhiều lỗi

  by fair means or foul

  (xem) mean

  * phó từ

  trái luật, gian trá, gian lận

  to hit foul: đánh một cú trái luật

  to play somebody foul: chơi xỏ ai; gian trá đối với ai

  to fall (go, run) foul of

  va phải, đụng phải

  (nghĩa bóng) đụng chạm với, va chạm với

  * danh từ

  vật bẩn, vật hôi thối

  điều xấu

  sự đụng, sự chạm, sự va

  sự vướng mắc vào nhau, sự rối

  cú đấm trái luật; cú ăn gian; cú chơi xấu (bóng đá...)

  through foul and fair

  bằng mọi cách

  * nội động từ

  trở nên bẩn, trở nên hôi thối

  va chạm, đụng chạm

  bị tắc nghẽn; bị vướng, bị rối

  chơi trái luật; chơi ăn gian; chơi xấu

  * ngoại động từ

  làm xấu, làm dơ bẩn, làm nhơ nhuốc

  đụng chạm vào, va chạm vào (cái gì)

  làm tắc nghẽn (đường đi lại); làm rối

  to foul up

  (thông tục) làm rối tung

  to foul one's nest

  làm ô danh gia đình

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • foul

  * kinh tế

  bẩn thỉu

  đâm va

  đụng chạm

  sự đâm va

  sự đụng

  thô tục

  tồi

  va chạm

  xấu

  * kỹ thuật

  bị nghẹt

  bị rối

  chất bẩn

  đóng cáu

  làm tắc nghẽn

  môi trường:

  làm hôi hám

  giao thông & vận tải:

  làm rối

  rối (dây thừng)

Từ điển Anh Anh - Wordnet