fouling factor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fouling factor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fouling factor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fouling factor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fouling factor

  * kỹ thuật

  yếu tố làm tắc (ống)

  điện lạnh:

  độ nhiễm bẩn

  hệ số nhiễm bẩn

  mức nhiễm bẩn