nasty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nasty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nasty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nasty.

Từ điển Anh Việt

 • nasty

  /'nɑ:sti/

  * tính từ

  bẩn thỉu; dơ dáy; kinh tởm, làm buồn nôn

  a nasty smell: mùi kinh tởm

  a nasty taste: vị buồn nôn

  tục tĩu, thô tục; xấu xa, ô trọc; dâm ô

  a nasty bôk: sách khiêu dâm

  nasty stories: chuyện dâm ô

  xấu, khó chịu, làm bực mình

  nasty weather: thời tiết khó chịu

  a nasty bit of road: một quâng đường xấu

  cáu kỉnh, giận dữ; ác; hiểm

  a nasty temper: tính tình cáu kỉnh

  a nasty remark: một lời nhận xét ác

  to play a nasty trick: chơi một vố ác

  a nasty look: cái nhìn ác hiểm

  a nasty sea: biển hung dữ, biển động mạnh

  nasty illness: bệnh nặng, bệnh hiểm nghèo

  a masty one

  điều khó chịu; điều làm bực mình; vố ác, vố điếng người

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nasty

  offensive or even (of persons) malicious

  in a nasty mood

  a nasty accident

  a nasty shock

  a nasty smell

  a nasty trick to pull

  Will he say nasty things at my funeral?"- Ezra Pound

  Synonyms: awful

  Antonyms: nice

  exasperatingly difficult to handle or circumvent

  a nasty problem

  a good man to have on your side in a tight situation

  Synonyms: tight

  Similar:

  cruddy: characterized by obscenity

  had a filthy mouth

  foul language

  smutty jokes

  Synonyms: filthy, foul, smutty

  filthy: disgustingly dirty; filled or smeared with offensive matter

  as filthy as a pigsty

  a foul pond

  a nasty pigsty of a room

  Synonyms: foul