smutty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

smutty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm smutty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của smutty.

Từ điển Anh Việt

 • smutty

  /'smʌti/

  * tính từ

  có vết bẩn, có vết nhọ nồi

  tục tĩu, dâm ô

  bị bệnh than (cây)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • smutty

  Similar:

  cruddy: characterized by obscenity

  had a filthy mouth

  foul language

  smutty jokes

  Synonyms: filthy, foul, nasty

  black: soiled with dirt or soot

  with feet black from playing outdoors

  his shirt was black within an hour