noisome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

noisome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm noisome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của noisome.

Từ điển Anh Việt

  • noisome

    /'nɔisəm/

    * tính từ

    độc hại cho sức khoẻ

    hôi thối, khó chịu, kinh tởm (mùi)

Từ điển Anh Anh - Wordnet