fetid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fetid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fetid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fetid.

Từ điển Anh Việt

  • fetid

    /'fetid/ (foetid) /'fi:tid/

    * tính từ

    hôi thối, hôi hám

Từ điển Anh Anh - Wordnet