basic principle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic principle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic principle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic principle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic principle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    nguyên lý cơ bản

Từ điển Anh Anh - Wordnet