basic metal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic metal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic metal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic metal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • basic metal

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  kim loại chính

  cơ khí & công trình:

  kim loại gốc (hợp kim)