basic crop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic crop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic crop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic crop.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic crop

    * kinh tế

    giống cây trồng chủ yếu

    giống cây trồng cơ bản