basic wage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic wage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic wage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic wage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • basic wage

  * kinh tế

  biến cơ sở

  tiền công cơ bản

  tiền lương cơ bản

  * kỹ thuật

  lương cơ bản