basic set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • basic set

  * kỹ thuật

  cơ sở

  toán & tin:

  tập (hợp) cơ sở

  tập hợp cơ sở