basic data nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic data nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic data giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic data.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • basic data

  * kinh tế

  số liệu cơ bản

  * kỹ thuật

  dữ liệu cơ sở

  dữ liệu gốc

  số liệu cơ bản

  tài liệu gốc

  toán & tin:

  dữ liệu cơ bản