basica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basica.

Từ điển Anh Việt

  • basica

    Một trình thông dịch dùng cho ngôn ngữ lập trình Microsoft BASIC