basic bay nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic bay nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic bay giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic bay.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • basic bay

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  đơn nguyên chính (nhà)

  gian chính (nhà)

  nhịp chính (nhà)