basic group nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic group nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic group giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic group.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • basic group

  * kỹ thuật

  nhóm cơ bản

  nhóm cơ sở

  điện tử & viễn thông:

  nhóm sơ cấp cơ bản