basic needs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic needs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic needs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic needs.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • basic needs

    * kinh tế

    mô hình cơ bản về hành vi của người tiêu dùng

    nhu cầu cơ bản