basic edit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

basic edit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm basic edit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của basic edit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • basic edit

  * kỹ thuật

  điện tử & viễn thông:

  soạn thảo căn bản

  toán & tin:

  soạn thảo cơ bản