angle of sight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of sight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of sight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of sight.

Từ điển Anh Việt

 • angle of sight

  (Tech) thị giác, góc bao quát

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angle of sight

  * kỹ thuật

  góc nhìn

  xây dựng:

  góc ngắm