angle of rest nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of rest nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of rest giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of rest.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angle of rest

  * kỹ thuật

  góc bờ dốc tự nhiên

  góc nghỉ

  xây dựng:

  góc ta luy tự nhiên