angle of osculation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of osculation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of osculation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of osculation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angle of osculation

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  góc mật tiếp

  điện tử & viễn thông:

  góc mặt tiếp