angle of lead nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of lead nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of lead giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of lead.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angle of lead

  * kỹ thuật

  cơ khí & công trình:

  góc sớm

  điện lạnh:

  góc sớm (pha)