angle of extinction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle of extinction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle of extinction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle of extinction.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angle of extinction

    the angle from its axis that a crystal must be rotated before appearing maximally dark when viewed in polarized light

    Synonyms: extinction angle

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).